Únor 2008

3.bleskovka

26. února 2008 v 18:27 | Aník
Pište do komentářů......
1.Jáké plemeno je na obrázku
2.Přezdívka
3.Setkala si se někdy s tímto plemenem?
4.Jezdíš na koni?
5.Máš raději western nebo anglii?

Diplomy za 2.bleskovku

26. února 2008 v 18:15 | Aník
Tak tady jsou diplomky
P.s. určitě hlásněte o plemeno měsíce

Můj první diplomek :o

25. února 2008 v 19:03 | Aník |  Diplomy
Tak tohle je můj úplně první (a doufám že to není ani poslední) diplomek za bleskovku na www.zralociakonici.blog.cz

Plemeno měsíce- Březen

19. února 2008 v 21:16 | Aník
Tady můžete hlasovat o plemeno měsíce Března.........Hlasujte v Anketě u komentářů :-)
Český teplokrevník
Hucul
fríský kůň
Arab
Welsh part
Hafling


Drezurní cviky

17. února 2008 v 9:10 | Aník |  neskokove
Cviky v drezuře
Couvání
Couvání je rovnoměrný pohyb zpět, ve kterém se nohy zvedají a došlapují v diagonálních párech. Nohy se mají dobře zvedat a zadní zůstávat na rovné čáře. Při couvání kůň, ať stojí nehybně, má zůstat "na přilnutí" a udržet si chuť k pohybu vpřed. Vážnými chybami jsou vzpírání se nebo ukvapenost pohybu, odpor nebo vyhýbání se ruce, uhýbání zádě z přímé linie, rozkročující se nebo neaktivní zadní nohy, vlečení předních nohou.
Kontracval
Je to vlastně cval na jinou nohu. Např. Jezdec, který jedena koni, cválajícím na pravou nohu, při kontracvalu ho nechá cválat na levou. Kontracval je cvik zvyšující ohebnost. Kůň udržuje své přirozené ohnutí ven z kruhu a je postaven na stranu vedoucí nohy. Jezdec se má vyvarovat zkroucení koně, které by způsobilo ztuhnutí a porušení čistoty chodu, musí zabránit vypadávání zádě z kruhu a musí omezit své požadavky ve shodě se stupněm ohebnosti koně.


Obrat kolem předku


Je to figura, při které se kůň zadní částí těla otáčí přes předních nohou, kterými pouze podupává téměř na místě.

Dovnitř plec
Je to figura, při které se kůň odklání od směru pohybu v úhlu asi 30 stupňů. Většinou se provádí u stěny obdélníku, takže se kůň odklání od stěny směrem dovnitř. Vnitřní přední noha kříží zepředu vnější přední nohu. Kopyta zadních nohou směřují dopředu a nekříží se.

Poloviční překrok

Je to cvik, při němž se kůň pohybuje diagonálně dopředu a zároveň do strany a je ohnutý ve směru, jímž se pohybuje.


Pasáž


Je to pomalý, velmi vysoký klus, který vyvolává dojem, jako by kůň pomalu plul nad zemí. Každý krok je ve vzduchu chvíli zadržen.
Piafa
Je to vlastně klus podobný pasáži, jenže kůň stojí na místě.

Kodex chování-drezura

17. února 2008 v 9:01 | Aník |  neskokove
Kodex chování
1. Ve všech jezdeckých sportech a jeho disciplinách musí být kůň považován za prvořadého.

2. Pohoda a zdraví koně jsou nadřazeny zájmům chovatelů, trenérů, jezdců, majitelů, obchodníků, organizátorů nebo oficiálních představitelů sportovních událostí.

3. Veškeré zacházení s koněm a veterinární úkony musí být prováděny tak aby bylo zajištěno zdraví a pohoda koně.

4. Při všech příležitostech musí být vyžadován a dodržován vysoký standard výživy, zdraví, hygieny a bezpečnosti koně.

5. Při přepravě koní musí být učiněna náležitá opatření pro větrání, krmení, napájení a udržení zdravého prostředí pro koně.

6. Velký důraz je nutno klást na zvyšování odbornosti při treninku a při jezdecké praxi včetně podpory vědeckých studií v oblasti zdraví koní.

7. V zájmu koně je nutno považovat tělesnou zdatnost a odbornou způsobilost jezdce za nezbytnou.

8. Všechny způsoby ježdění a treninkové metody musí brát koně jako živou bytost a nesmí obsahovat žádné praktiky, které FEI považuje za hrubé a špatné.

9. Národní federace by měly zavést odpovídající kontroly s cílem, aby všechny osoby a instituce pod jejich pravomocí respektovaly požadavky na zdraví, pohodu a péči o koně.

10. Národní a mezinárodní pravidla jezdeckého sportu, týkající se zdraví, pohody a ošetřování koně, musí být uplatňována nejen během národních a mezinárodních závodů, ale i při treninku. Pravidla by měla být soustavně revidována, aby byla zajištěna taková péče.

Cíl drezury

17. února 2008 v 8:58 | Aník |  neskokove
Cíl Drezury
Cílem drezury je harmonický vývoj koně a jeho schopností. Výsledkem je kůň klidný, pružný, uvolněný a obratný, ale také důvěřivý, pozorný a bystrý, čímž se dosáhne úplného souladu s jezdcem.

Tyto vlastnosti se projevují:

1. Uvolněností a pravidelností chodů, souladem, lehkostí a nenuceností pohybu, odlehčením předku a angažovaností zádě, která je zdrojem živého kmihu, přijmutím udidla a podrobení se vždy a všude bez napětí a odporu.

2. Kůň působí dojmem, že dělá dobrovolně vše, co je od něj požadováno. Důvěřivě se podřizuje svému jezdci, zůstává dokonale rovný na rovné čáře, je příslušně ohnut na křivkách.

3. Jeho krok je pravidelný, uvolněný a nenucený. Klus je uvolněný, pravidelný, pružný, vznosný a živý. Cval je plynulý, lehký a kadencovaný. Záď není nikdy neaktivní nebo loudavá. Kůň reaguje na nejjemnější pobídky jezdce, a tak oživuje všechny části těla.

4. V důsledku živého kmihu a ohebnosti kloubů, které jsou prosté paralyzujícího účinku odporu, kůň poslouchá ochotně a bez váhání a reaguje na různé pobídky klidně a přesně v přirozené harmonické rovnováze jak fyzické, tak duševní.

5. Při veškeré práci, i při zastavení, kůň musí být "na přilnutí". Kůň je "na přilnutí", když krk je více nebo méně zvednut a vyklenut podle stupně výcviku a podle prodloužení nebo shromáždění chodu, přijímá udidlo s lehkým a měkkým kontaktem a stálou poddajností. Hlava musí zůstat v ustálené poloze krku, zpravidla nepatrně před svislicí, s pružným týlem jako nejvyšším bodem šíje, kůň se nevzpírá jezdci.

6. Kadence je výsledkem dobré harmonie, kterou kůň ukazuje, když se pohybuje s dobře zřetelnou pravidelností, výrazností a vyvážeností. Rytmus, který kůň udržuje ve všech chodech, je integrální součástí kadence. Kadence musí být udržována při všech různých cvicích a při všech variantách každého chodu.

Obrázky parkuru

16. února 2008 v 20:35 | Aník |  obrazky skokove

Parkur-Druhy soutěží a překážek

16. února 2008 v 20:22 | Aník |  skokove
Druhy soutěží a překážek
Dvoufázové skákání - Parkur se skládá ze dvou částí, pokud dvojice překoná první část bez chyby, hned pokračuje druhou částí, vítězí dvojice, která projela obě fáze a nasbírala nejnižší počet trestných bodů
Honební skákání - Soutěž hodnocená podle tabulky C (chyby se přepočítají na trestné sekundy)
Soutěž do první chyby - Soutěž končí první chybou dvojice.
Volba dráhy - jezdec sám určuje, v jakém pořadí bude překážky skákat, musí překonat všechny a ve správném směru
Skok mohutnosti - skáče se pouze jedna překážka, která se neustále zvyšuje. Vítězí dvojice, která překoná nejvyšší skok

Překážky

Téměř všechny parkurové překážky mají shoditelnou část, její pád se trestá. Každá překážka se musí skákat ve stanoveném směru - vlevo vlevo je umístěn bílý praporek, vpravo červený.
Druhy překážek jsou například: proutěnka, kolmý skok, vodní příkop, oxer, dvojbradlí, triplebar, zeď, irská lavice,…

Parkur-Penalizace

16. února 2008 v 20:19 | Aník |  skokove
Penalizace
Skokové soutěže jsou zpravidla rozhodovány podle dvou stupnic a to podle stupnice A a podle stupnice C.
Prohřešektrestné body - stupnice Atrestné vteřiny - stupnice C
1. neposlušnost4žádné
2. neposlušnostvyloučenížádnépoboření překážky44, 3 v rozeskakování
pád koně či jezdcevyloučenívyloučení
překročení stanoveného času1/4 za každou započatou sekundučas není stanoven
překročení přípustného časuvyloučení120/180/vyloučení

Parkur-Stupně obtížnosti

16. února 2008 v 20:07 | Aník |  skokove
Stupně obtížnosti
V parkuru existuje několik stupňů obtížnosti. Od nejlehčího ZM, po nejtěžší TT. Každý stupeň má danou výšku překážek, přes které kůň skáče, určená je i maximální délka a počet skoků a kombinací, předepsané je i tempo. V tomto stupni může být překážka nanejvýš o 10 cm vyšší než je požadovaná výška stupně obtížnosti. Velmi často se v parkuru přistupuje k rozeskakování - pokud víc soutěžních dvojic dokončí parkur bez chyby (a podle propozic soutěže nerozhoduje čas), tyto dvojice se zúčastní ještě jednoho parkuru, který je většinou kratší a o něco obtížnější.
označenípopisvýška v cm
ZMzákladní malé80 - 90
Zzákladní100
ZLzákladní lehké110
Llehké120
Sstřední130
STstředně těžké140
Ttěžké150
TT (skoky mohutnosti)velmi těžké160

O parkurovém skákání

16. února 2008 v 19:56 | Aník |  skokove
Parkurové skákání
Parkurové skákání je sport, ve kterém se jezdec na koni snaží v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem chyb projet trasu s překážkami. Za svůj vznik vděčí nejvíce důstojníkům britské, kavalerie kteří skoky přes různé překážky považovali za vynikající trénink jak jezdce tak i koně. Parkur má úzkou souvislost s drezurou, kůň musí být velice dobře přiježděn a musí důvěřovat jezdci. Na olympijských hrách se poprvé objevuje v roce 1900 v Paříži Do roku 1945 byl parkur téměř výhradně vojenským sportem a některých závodů se směli účastnit pouze armádní jezdci. Od roku 1974 závodí muži společně se ženami.

Další popisy

15. února 2008 v 13:19 | Aník |  Popisy a Návody
Popis kostry
Orgány
Svaly
Tak to je zatím vše......

Bleskovka 2

14. února 2008 v 20:00 | Aník
Pište do komentářů: 1.Jméno
2.Blog
3.Plemeno na tomto obrázku(je to lehké.)
4.Co chcete na diplom

Bleskovka 1.koně

14. února 2008 v 19:56 | Aník
Takže první bleskovka na tomto blogu.....
1.Jméno
2.Věk
3.Přezdívka
4.Máš koně?
5.Jezdíš na koni?
6.Jaký jezdecký sport?
7.Oblíbené plemeno koně
8.Co chceš na diplom?
Odpovědi pište samozřejmě že do komentářů.............Bleskovka trvá do konce měsíce...........

*Hezu pictíky koní*

13. února 2008 v 20:07 | Aník |  Pictures

*Obrázky koní*

13. února 2008 v 20:01 | Aník |  Pictures
Další.........

*Pictíky koní*

13. února 2008 v 19:50 | Aník |  Pictures
Pár obrázků..........


Oddělovače

11. února 2008 v 19:27 | Aník |  Věci do blogu
Pár oddělovačů.......